senhjerneskadecenter
- nord

Kategori
Nybygning | Institution

Lokation
Frederikshavn | Nordjylland | Danmark

Bygherre
Frederikshavn Kommune | Frederikshavn Boligforening

Ingeniør
Niras

Areal
3200 m² 

Status
Realiseret | 2011

Samarbejdspartnere
Aalborg Universitet

Projektet indeholder 24 boliger, fællesarealer samt genoptræningsfacilliter, der etableres i et samarbejde mellem Frederikshavns Kommune, Frederikshavn Boligforening og forskergrupper ved Aalborg Universitet. Fra projektstart blev der nedsat byggeudvalg som sammen har været på studietur og har afholdt workshops i tilblivelsen af projektet. Designfasen endte ud med en stor fællessamling hvor, Boligforening, Universitet, Kommunen, brugere, pårørende og ansatte var en tur i 3D caven på Aalborg universitet for at gå tur i den 3D model som blev udarbejdet i skitseforslaget. Her fik alle lejlighed til at se hvad de ønskede, de enkelte boliger, arbejdsområderne i genoptræningscentret, personalefacilliter osv. På baggrund af denne fæl-lessamling blev der foretaget de nødvendige justeringer af modellen således flest mulige ønsker blev tilgodeset. Efterfølgende blev der udarbejdet projektmateriale og udbudt i fag-entreprise. Etape 1 samt genoptræningscentret er afleveret mens etape 2, de sidste 12 boliger afleveres medio 2012.

Relaterede projekter


ARKINORD arkitekter a|s
T: +45 99 22 32 00
E: Info@arkinord.dk
CVR: 29220468


Frederikshavn
9900, Havnepladsen 5B
Google maps


Aalborg
9000, Østerågade 8, 2. sal
Google maps