Strandby Havnefront

Kategori
Bolig | Nybygning

Lokation
Strandby | Nordjylland | Danmark

Bygherre
Boligforeningen Vesterport

Areal
9580m² boligareal

Status
Projektet er stadig i behandling i kommunens plan- og miljøudvalg

Projektet viser hvordan en bebyggelse med 3-7 etager kan indpasses i Strandbys kontekst og eksisterende bebyggelse, til grundlag for udarbejdelse af fremtidig lokalplan.

Det berørte område virker uafklaret og består i overvejende grad af småhuse/boliger og bygninger som har været anvendt til mindre erhverv. Det er opstået ad hoc uden overordnet planlægning og graden af vedligeholdelse er lav. Området består desuden af uudnyttede/udefinerede friarealer der forfalder. Sammenlignet med de omkringliggende områder, som fremstår veldefinerede, er det i stigende grad et areal, som står i kontrast til det omkringliggende byområde og bebyggelser.

Bebyggelsen etableres som en randbebyggelse der trappes op langs Søndre Havnevej mod hjørnet ved Agervej. Det bliver således en sammenhængende bebyggelse, som vokser op og ud af den eksisterende kontekst og randbebyggelse og som afslutter boligområdet og markerer hjørnet.

Bebyggelsen langs havnefronten skaber en veldefineret sammenhængende adskillelse mellem det rå havneområde og Søndre Havnevej på den ene side og beboelse med lave rækkehuse og de grønne friarealer på den anden side.

Materialerne er i familie med eksisterende materialer og farver på Strandby havn, så havnefronten bliver harmonisk – tegl og pudsede overflader = tyngde og kvalitet. Der arbejdes med sammenfletningen af farver, materialer og bygningskroppe således den nye bebyggelse fremstår kompleks og varieret, og med den typiske gamle havnebys sammensatte bebyggelser.

 

relaterede projekter