profil

Hverdag og æstetik – Arkitektur opstår, hvor hverdagens praktik, funktion og rationalisme møder æstetikken i bearbejdningen af rumligheder, lys, farver og materialer. Med dette ståsted er det tegnestuens vision, at skabe gedigen og tidløs arkitektur og sammen med byggeriets parter at løfte barren for, hvad der er muligt indenfor det enkelte projekts rammer.

ARKINORD arkitekter a|s har en pragmatisk tilgang til arkitektur, vi går til opgaverne med en nordisk bevidsthed om lys og materialer, og har en ydmyghed og respekt for kontekst og omgivelser – altid med fokus på bygherrens og brugerens behov, ønsker og krav. 

For alle typer opgaver – store som små – efterstræber vi et højt serviceniveau med bygherren i centrum, hvor tæt dialog mellem alle byggeriets parter er et vigtig redskab.

ARKINORD arkitekter a|s udfører skitsering, byplanlægning, design, projektering, projektledelse, bygherrerådgivning, byggeledelse og byggetilsyn. Vi har stor erfaring med brugerinddragelse, processtyring, udarbejdelse af helhedsplaner samt renoveringer og ombygninger af bevaringsværdige bygninger for det offentlige såvel som det private. Vi løser opgaver for stat, regioner, forsvaret, kommuner, boligforeninger, virksomheder og private og har gennem de seneste år specialiseret os i lavenergibyggeri og rådgivning i bæredygtigt byggeri og DGNB, både i nybyggeri og renoveringsopgaver. 

“Vi tror på en ærlig og gedigen arkitektur med brugerne
og bygherren i centrum.
Kvalitet i arkitekturen er noget
vi skaber sammen!”

Historie

Tegnestuen blev dannet 1. januar, 2006. Firmaets historie strækker sig imidlertid tilbage til midten af 1930-erne. I nyere tid kendt under navnene arkitekterne Jørgen og Lasse Andersen og fusionspartneren Croquis Arkitekter. Med ønsket om at styrke tegnestuens faglige profil samt som et led i et gradvis planlagt generationsskifte i ledelse og ejerkreds blev partnerkredsen udvidet i 2017-2018 da hhv. Kim Steen Pedersen og Anne Kirstine Trudslev indtrådte som partnere og senest i 2024 hvor Mads Wierenfeldt Poulsen ligeledes indtrådte som partner.

ARKINORD arkitekter a|s er i dag et aktieselskab med 4 arbejdende aktionærer og 25 fastansatte. Tegnestuen indehaves af Kim Bæk (Direktør), Kim Steen Pedersen (Afdelingsleder), Anne Kirstine Trudslev (Kreativ direktør) og Mads Wierenfeldt Poulsen (Afdelingsleder).

Tegnestuen er i dag en moderne arkitektvirksomhed forankret i Vendsyssel og Nordjylland med kontorer i Frederikshavn, Aalborg og Skagen. Tegnestuen råder over velkvalificerede medarbejdere med de nyeste kompetencer inden for arkitektur og byggeri, og har gennem en lang årrække bevist evnen til at skabe kvalitetsfulde løsninger inden for hele spektret af arkitektvirksomhed. Tegnestuen arbejder bredt indenfor arkitektfaget med boliger i form af sommerhuse, villaer, boligforeninger, boligudviklingsprojekter og bæredygtige landsbysamfund. Erhvervsbyggerier som kontor-, administrations-, produktions- og industribyggerier. Offentlige institutioner som børnehaver, plejecentre, bosteder og skoler. Større kommunale udviklingsprojekter, kirkerenoveringer, facaderenoveringer, samt indretnings- og designprojekter.