YDELSER

ARKINORD arkitekter a|s udfører skitsering, byplanlægning, design, projektering, projektledelse, bygherrerådgivning, byggeledelse og byggetilsyn. Vi har stor erfaring med brugerinddragelse, processtyring, udarbejdelse af helhedsplaner samt renoveringer og ombygninger af bevaringsværdige bygninger for det offentlige såvel som det private. Vi har gennem de seneste år specialiseret os i lavenergibyggeri og bæredygtighed såsom DGNB, i nybyggeri samt i renoveringsopgaver, er ‘Certificeret Rådgiver i Bæredygtig Byggeri’ og medlem af “Rådet For Bæredygtig Byggeri”. Vi har stor erfaring i at samarbejde med myndigheder ifm. forhåndsgodkendelser, myndighedsprojekter, byggetilladelser og udarbejdelse af materiale til lokalplaner. 

skitsering | byplanlægning | design 
projektering | projektledelse 
bygherrerådgivning | 
byggeledelse | byggetilsyn
rådgivning i DGNB & bæredygtigt byggeri

BYGHERRER

Vi løser opgaver for private, virksomheder, boligforeninger, kommuner, forsvaret, regioner og stat. Uanset projektets størrelse, kompleksitet eller udstrækning går vi til opgaverne med høj grad af professionalisme i tæt dialog med byggeriets aktører. Det være sig bygherrer, brugere, entreprenører/håndværkere, ingeniør, landmålere, geoteknikere, landsbyggefonden, miljøsanering, øvrige rådgivere og div. myndigheder. 

private | virksomheder | boligforeninger
kommuner |forsvaret | regioner | stat