Aalborg Forsyning – Gasværksvej 28

Kategori
Nybygning | Erhverv, Nybygning |

Lokation
Aalborg | Nordjylland | Danmark,

Bygherre
Aalborg Forsyning

Bygherrerådgiver
COWI

Ingeniør
Frandsen & Søndergaard,

Areal
4700 m2

Status
Igangværende | 2022,  Konkurrence | Realiseres 2022-2024

Samarbejdspartnere
HP Byg, Frandsen & søndergård & By+Land

Byggeriet skal certificeres til DGNB-guld. Blandt tiltagene er anvendelse af miljømærkede materialer og sedum på tagene samt fundamenter, terrændæk og slidlag af CO2-reduceret beton. Byggematerialer og konstruktionsløsninger vil desuden blive udvalgt på baggrund af livscyklusberegninger.

Administrationsbygningens forskellige funktioner synliggøres gennem facadernes udformning og anvendelsen af materialer. Kontordelen udføres i sandwichelementer med en let indfarvet beton og lodrette støbespor i facaden, hvor de øvrige bygninger udføres med en lysere beton uden støbespor og suppleres partielt med facadebeplantning i form af klatreplanter. Ydermere er der på administrationsbygningens facader felter med lameller af træ fra ansvarlig skovdrift. Således fremhæves hovedbygningen som den primære bygningsdel, og den del man naturligt orienterer sig imod. Materialevalget og bearbejdningen er på den måde med til at understrege kontorbygningen som hovedbygningen. 

Man ankommer til hovedbygningen via en åben foyer, som byder velkommen med varme lyse farver – trælameller, lyse, støvede blå og sandfarvede overflader. Foyerens bagvæg er beklædt med lodrette trælameller, som giver sammenhæng opad gennem atriet og til husets øvrige etager.

Atriets lodrette trælameller understreger rummets højde og vertikalitet. Lamellerne danner afskærmning og værn på etagerne. Lamellerne går fra bagvæggen i foyeren, hvor det fungerer som akustikvæg, og enkelte steder føres de igennem til toppen af bygningen ved ovenlyset. Lamellerne har ligeledes en akustisk funktion i hele atriet. Det åbne atrium understreges på den måde som husets centrale rum, og det rum man bevæger sig rundt om, når man går mellem husets funktioner. Samtidig er atriet, rummet som binder huset sammen, idet man kan se ind på de forskellige etager og idet, at her er husets bæredygtige kerne synlig. 

Det første spadestik på det kommende driftscenter bliver taget i det tidlige forår 2023, og byggeriet skal stå færdigt til indflytning i sommeren 2024.

relaterede projekter