Frederikshavn Rådhus

Kategori
Renovering | Kultur

Lokation
Frederikshavn | Nordjylland | Danmark

Bygherre
Frederikshavn Kommune

Totalentreprenør
MT Højgaard

Ingeniør
Rambøll

Areal
12.000 m² 

Status
Realiseret | 2010

Samarbejdspartnere
Årstiderne

Totalrenovering af Frederikshavn gamle rådhus fra 1974. Bygningen fremstår i dag som et godt eksempel på hvordan man med god udnyttelse af de gamle betonkonstruktioner mv. kan renoverer et gammelt hus op til nutidige standarder både hvad angår arkitektur, indretning samt teknik, og det til en kvadratmeter pris på under 8.000 kr. Bygningen er energirenoveret til Lavenergiklasse 2. Hovedgrebet i arkitekturen har været at give det meget ensidigt orienteret rådhus en ny og indbydende facade mod vest hvorved hele rådhuskomplekset bliver centreret omkring den centrale parkeringsplads på vestsiden af rådhuset. Der er blevet skabt en gade tværs gennem rådhuset som åbner op for en central gennemgang gennem rådhuset som binder det arbejdende rådhus mod vest sammen med det kulturelle rådhus mod øst. Endvidere har vi inddraget de store altangange som løbe på begge facader i selve rådhuset, hvorved etagearealet blev udvidet med ca. 1200 m². Dette gjorde at vi fik brud de store kuldebroer som betonelementerne skabte på begge facader. Det betød bl.a. at rådhuset kunne klassificeres i lavenergiklasse 2. Projektet blev vundet i totalentreprise udbudt i omvendt licitation efter kriteriet ”økonomisk mest fordelagtige pris”. Under projekt og udførelse har der været afholdt flere forskellige arbejdsdage med diverse brugergrupper fra bygherren, det være sig energigruppen, indretningsgrupper osv. hvor der blev arbejdet med den endelige indretning og udformning af diverse energitiltag mv.

relaterede projekter