Klarup Lethal

Kategori
Renovering | Undervisning

Lokation
Klarup | Nordjylland | Danmark

Bygherre
Aalborg Kommune

Areal
8000 m² 

Status
Realiseret | 2013

Samarbejdspartnere
Rambøll

Klarup skole er opført i 2 etaper i 1960 og 1975. De fire klassefløje var opført efter det traditionelle folkeskolemønster med klasseværelser på rækker ud til lange gange. Nye pædagogiske metoder har brug for nye skoleindretninger, der tilgodeser forskellige og fleksible læringssti-le. Projektet etablerer forskellige størrelser på undervisningsrum, fællesrum for hvert klassetrin, udnyttelse af gangarealer, fleksibel udnyttelse af alle rum på skolen, opførelse af atrium opbygninger således man fik parterre etagen i spil til undervisning, nyt auditorium, opdeling af skolen i trin samt ny lethal til fysisk aktivitet – hallen fremstår i et let udtryk med stor gennemsigtighed både fra skolegård og fra skolens mediatek. I forbindelse med projektet blev der udført diverse energirenoveringer under Aalborg Kommunes ESCO model – der blev b.la. udskiftet diverse belysningsarmaturer, ventilationsanlæg mv.

relaterede projekter