Pandrup Sundhedshus

Kategori
Nybygning | Sundhed

Lokation
Pandrup | Nordjylland | Danmark,

Bygherre
Region Nordjylland

Total entreprenør
Lund & Staun,

Ingeniør
Rambøll og Orbicon

Areal
1700 m² 

Status
Realiseret | 2013

Bygningen udføres som lavenergiklasse 2020 og skal bæredygtighedscertificeres ud fra DGNB-modellen med krav om min.
sølv-certificering. Fra første streg, gennem projekteringen og byggefasen og ud i driftsfasen, helt frem til en fremtidig nedbrydning af bygningen er processerne gennemtænkt således bygningen giver mindst mulig resursespild og en bygning der give mindst muligt fodaftryk på jordens resurser. Der er fra start til slut tænkt miljømæssig (herunder lavenergi) økonomisk og social bæredygtighed ind i projektet. Ud over de gennemtænkte konstruktionsmæssige forhold i projektet har æstetik, komfort og funktion været en vigtig faktor gennem hele processen. Det være sig dagslysforhold i de enkelte rum, indkigsmulighederne til rummene, daglige arbejdsgange i huset, muligheden for fleksibel udnyttelse af rummene, bruger– og behovsstyret sol afskærmning mv.

Bruger og ejere af bygningen har gennem hele processen haft stor indflydelse på de enkelte elementer og indretning ift.
funktion og brug. Huset er et godt eksempel på hvordan bæredygtighed giver merværdi for alle parter inkl. fremtidige generationer. 

relaterede projekter