Sættravej, Børnehus i Sæby

Kategori
Nybygning | Institution

Lokation
Sæby | Nordjylland | Danmark,

Bygherre
Frederikshavn Kommune

Ingeniør
Niras

Areal
1380 m²

Status
Realiseret | 2017

Arkinord´s rådgivningsydelses har bestået i arkitektrådgivning med bistand i skitseringsfasen sammen med Frederikshavn Kommune og efterfølgende projektering frem til udbudsmateria-le med fagtilsyn og projektopfølgning.

Børnehuset er en integreret institution med børnehave og vuggestuebørn. Huset er opbygget med et centralt placeret fællesrum med køkken til fælles madlavning. Bygningen er indrettet med adgang til fælles garderobe hvorfra børnene siver ud i de enkelt grupperum/ pædagogiske værksteder. Der er ligeledes indrette produktionskøkken for mad-lavning til institutionens børn. Personalestue, -kontor, -toilet og distriktskontorer og mødelo-kale er indrettet på 1 .sal

Ventilation er udført som diffus ventilation hvor friskluft nedsiver gennem loftplader og ud-træk igennem armaturer monteret i loftpladerne.

Der er udført grønt tag på den skrå tagflade som er synlig for omkringliggende omgivelser og som forsinkelse af regnvandet.

Bygningen er projekteret som lavenergiklasse 2020 ,hvor der er indarbejdet ekstra isolering i ydervægge, tagkonstruktion samt lavenergi vinduer og døre. Ligeledes er den arkitektoniske udformning indtænkt med henblik på til førelse og afgivelse af varme.

relaterede projekter