Skydebanevej – Daginstitution

Kategori
Nybygning | Daginstitution

Lokation
Vestbyen | Aalborg| Nordjylland | Danmark,

Bygherre
Aalborg Kommune

Areal
900 m² 

Status

Konkurrence | 2021

Samarbejdspartnere

Arne Andersen vrå a/s| By + Land | Stokvad rådgivende ingeniører a/s 

NY DAGINSTITUTION SKYDEBANEVEJ 3

UDE – INDE

Bygningen ligger og skyder ryg mod nord – mod vejen – og skærmer legepladsen mod syd.

De tre bygningskroppe med hhv. vuggestue mod vest, administration/køkken/alrum i midten og børnehaven mod øst, er forskudte så de delvist afgrænser og danner læ for et overdækket udeområde i forbindelse med alrummet. Det er her, mod legepladsen mod syd, både i alrummet og i grupperummene, at ude og inde smelter sammen.

Pergolaer, skiftevis åbne og lukkede, danner tag og skaber uderum for ophold langs hele syd facaden. Lavt siddende vinduer skaber visuel kontakt og siddepladser på overgangen mellem ude og inde. Alle de primære opholdsrum og grupperum har facade og vinduer mod legepladsen, der gør det nemt at overskue aktiviteter og leg i grupperum og på legepladsen samtidig.

Legepladsen, udeområdet og dermed udeophold bliver således centralt for daginstitutionen – man orienterer sig mod legepladsen. Toiletter og garderober vender mod nord, hvor et udhængende tag tager imod, danner overdækning og giver beskyttede zoner ved indgangene.

Facaden er i lys gul tegl med lyse træpartier. Det er robuste,
vedligeholdelsesfrie kvalitetsmaterialer, som patinerer flot med et let og venligt udtryk. Facaden er varieret og skifter karakter og materiale, fra tegl til træ, ved indgange til garderober og grupperum, ved gavlene og ved terrassen. På den måde markeres indgangene og facaden er imødekommende, og tager venligt imod når man bevæger sig rundt om huset og kommer tæt på facaden.

Bygningens profil giver en tagflade mod syd til solceller og et tagrum til føring af ventilation. Mod syd etableres en pergola delvist lukket, delvist åben. Det skaber en zone, et uderum, langs hele bygningen, ud for grupperummene og alrummet, til ophold og leg. Den åbne del af pergolaen filtrerer lyset, og giver skygge for solen.

Den lukkede del danner ly og læ for regn og blæst. Således skabes en zone til udeophold også i dårligt vejr. Mod nord forlænges taget i et stort udhæng langs børnehaven og vuggestuen. Der skabes således overdækket zoner ud for indgange til garderoberne og til barnevognsrummene.

BÆREDYGTIGHED

Projektgruppen har et ønske om at finde alternative løsninger hvor genanvendelse, brug af overskydende byggematerialer, brug af nye materialer eller nye måder at anvende materialer på, kommer i spil – uden at vi går på kompromis med kvalitet og æstetik. Eksempelvis ønsker vi at undersøge muligheden for at anvende vinduer fra fejlleverancer. Der findes efterhånden en del overskudslagre med materialer, hvor man kan opkøbe helt nye kvalitetsvinduer, som ikke er produceret med rigtige mål eller den rigtige farve. Man kan fx opsætte tre parametre for vinduerne: 1 de skal være kvadratiske, 2 de skal overholde de foreskrevne u-værdier og 3 de skal være i træ/alu. Hvis farve, producent og størrelse ikke er vigtige parametre, så kan den forskellighed der opstår gennem variation i farver og størrelser, blive en kvalitet i sig selv som tilfører arkitekturen kant. Dette skal naturligvis styres stramt i projekteringen, så tilfældighederne kontrolleres. På den måde kan bygningen få et helt særligt legende udtryk, som fortæller vores børn om ansvarlig brug og genbrug af materialer og bæredygtighed.

EN FUNKTIONEL OG KOMPAKT BYGNING

Bygningen skal i sin grundform være kompakt. Det er en af de vigtige forudsætninger, for at kunne opfylde kravet til certificeringen DGNB ’Guld’. Det giver mindre facade/overflade, og dermed kan man reducere varmeudstråling. Samtidig giver det en bygning, hvor alle funktioner ligger optimeret tæt på hinanden, hvilket afføder kortere og mere effektive arbejdsgange.

For at skabe et varieret facadeudtryk og samtidig skabe visuel genkendelighed ift. at skelne vuggestue, alrum og børnehave trækkes bygningsvoluminerne lidt fra hinanden. Dermed adskilles de tre hovedfunktioner – der opstår nicher inde og ude samt afskærmede udearealer til ophold.

relaterede projekter