PM afd. 1

Kategori
Boliger | Renovering

Lokation
Brønderslev | Nordjylland | Danmark

Bygherre
Boligforeningen P.M.

Ingeniør
Sweco

Areal
8660 m² boligareal | 89 Boliger

Status
Realiseret | 2021

Samarbejdspartnere
Sweco

PM afd. 1 er opført i ultimo af 50-erne og består af 5 blokke som i alt rummer 87 boliger i va-rierende størrelse. Kun to af blokke er er ens de øvrige er forskellige i størrelse.

Der er fokus på energi, som skal give beboerne et bedre indeklima og lavere forbrug.

Renoveringen er i overensstemmelse med indvendige og udvendige energirigtige

tiltag og generelt miljøforbedrende foranstaltninger.

Alle blokke energioptimeres med efterisolering i ydervægge og facader fremstår med høj pudset sokkel og primære facade er opmuret med en lys blødstrøgen teglsten og en grålig teglsten for markering af trappeopgange og for variationen af facadeudtrykket.

Der monteres nye vinduer og døre med 3lags energiglas. Lige som der er monteres klimadør foran elevatordøren med automatisk døropluk.

relaterede projekter